← Översikt
till släkt och vänner
som med omtanke
och deltagande, vackra
blommor, tända ljus
samt minnesgåvor
till HjärtLungfonden
hedrat minnet av vår kära
Inger Andersson
PER och ANNA
Clara, Ida
Syskon