← Översikt
till alla Er som på olika sätt
visat oss omtanke och hedrat
minnet av vår saknade
Per-Olof
Josefsson
Tack för alla hälsningar,
Er närvaro, vackra blommor,
tända ljus och minnesgåvor.
ANDERS, JOS, PETER
med familjer