← Översikt
till alla Er som på olika sätt
visat oss omtanke och
hedrat minnet av
vår älskade
Carina Sundén
Pettersson
Tack för alla hälsningar,
Er närvaro, vackra blommor
samt för minnesgåvor.
STIG
MIKAEL, PEDER