← Översikt
Björn
Andersson
* 5 oktober 1936
har lämnat oss
i sorg och saknad
Dalstorp
 25 februari 2024
Anita och Jerry
Marie och Joppe
Susanne och LarsEric
Urban och Colombe
Barnbarn
 med familjer
Siv med familj
Släkt och vänner
När Mor gick bort
så ensam blev Din strid
Nu käre Far
har även Du fått frid
Sov kära två
som delat livets öden
I gravens ro 
förenade i döden
Begravningsgudstjänst
torsdag 28 mars 
kl. 13.00 i Dalstorps kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna minnet av
 Björn med en gåva till
Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10 och 
tänd ett ljus för honom 
på lenbergs.se
Tack till personalen 
på Hjälmå för god omsorg
och fint bemötande.