← Översikt
till alla Er som på olika sätt
visat omtanke och hedrat
minnet av vår älskade
Per Rylbo
Tack för alla samtal,
hälsningar och närvaro
från alla fina människor.
Tack för vackra blommor
och tända ljus samt för
minnesgåvor till Cancerfonden.
Vi bär med oss ett varmt
minne i våra hjärtan.
PIRJO
PERNILLA
PEDER och MARIKA