← Översikt
till Er alla som hedrat
 minnet då vår älskade
Egon Pettersson
lämnade oss. Tack för
närvaron vid den fina
begravningsakten, vackra
blommor, minnesgåvor och
tända ljus. Allt blev till ett
vackert minne som vi bär
med oss i våra hjärtan.
HELÉN, ANNI, INGVOR,
ELISABETH och UNO
med familjer