← Översikt
till Er som visat oss omtanke
och på olika sätt hedrat
minnet av vår älskade
Sune Harrysson
Tack för hälsningar,
alla vackra blommor
och minnesgåvor.
ELLA
Kent, Elisabeth
med familjer
Sonja, Sören, Annika
med familjer