← Översikt
Vår älskade
KarlEvert
''Isak''
Isaksson
* 15 juli 1936
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Blidsberg 
† 22 februari 2024
BIRGITTA
ÅSA
Maria och Johan
PER och JOHAN
OLA och REBECKA
Jolly, Älva
Övrig släkt och vänner
Flitig så länge 
krafterna räckte
Givmild och trofast 
i livet du var
Så många idéer och 
tankar du väckte
En tomhet och saknad
för oss som blir kvar
Begravningen äger rum i
Blidsbergs kyrka fredagen den
22 mars kl. 11:00. Efter
avsked vid graven inbjudes till
minnesstund i Basta Kvarn.
Svar om deltagande senast
15 mars till 0733 - 640 650
eller kabegravningsbyra.se
Tänk gärna på  
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00 och tänd
gärna ett ljus för Isak på
www.kabegravningsbyra.se
Kenn Arvidssons 
Begravningsbyrå