← Översikt
Vår älskade Mamma,
Mormor och Farmor
Ingrid Larsson
* 24 november 1939
har stilla somnat in
Liared 21 februari 2024
HELÉN och LARS
DAN
ANN och MIKAEL
JENNY och HENRIK
Barnbarn
Släkt och vänner
Kära Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära Mor
Begravningsgudstjänst
fredag 15 mars kl. 11.00
i Liareds kyrka.
Efter avsked vid graven
inbjuds till minnesstund i
Timmele församlingshem.
Svar om deltagande
önskas till lenbergs.se
eller 0321-262 50
senast 8 mars.
Hedra gärna Ingrid
med en gåva till Operation
Smile tel. 08-515 124 00
och tänd gärna ett ljus för
henne på lenbergs.se
Ett särskilt tack till
Hemtjänsten
Korttiden avd. 1
SÄS Lungavd.
för god vård och omsorg.