← Översikt
Carina Ericsson
* 16 augusti 1950
Min älskade Maka
Vår älskade
Mamma och Farmor
har stilla somnat in
Ulricehamn 19 maj 2024
JANÅKE
GERTH och CHRISTINA
Linus, Lotta
CAROLA
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänst
onsdag 12 juni kl. 13.30
i Vists kyrka. Akten avslutas
efter avsked i kyrkan.
Istället för en blomma tänk
gärna på Hjärt-Lungfonden,
tel. 0200-88 24 00 och tänd
ett ljus för henne på
lenbergs.se