← Översikt
Vår innerligt älskade
Kerstin Redig
* 21 maj 1941
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Hestra 4 maj 2024
ÅSA och JOHAN
Emma och Anton
Ebbe
Josefin och Jesper
Elliot
Ida och William
Övrig släkt och vänner
Ditt varma hjärta 
har slutat slå 
men du är med oss 
vart vi än gå. 
Ett band så starkt
som inte går av, flätat av all
den kärlek du gav. 
Motgångar tunga 
har du fått bära 
och ändå funnits där 
för nära och kära. 
Med en otrolig 
inre styrka och mod, 
en omtänksamhet 
så vacker och god.
Det är den du för oss var
och i kärlek finns du kvar.
Begravningen äger rum 
i Equmenakyrkan, Hestra
onsdag 22 maj kl. 11:00.
Avsked i kyrkan. Ljus
klädsel. Efter akten
inbjuds till minnesstund 
i församlingsvåningen. 
Svar om deltagande önskas
senast 17/5 till Lundells
0371-22 63 99 eller byråns
hemsida. Tänk gärna på
Läkare Utan Gränser via
gåvotel. 010-199 33 00.
Tänd ett ljus för Kerstin och
lämna en gåva på
lundellbegravningar.se.