← Översikt
Tack
 till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade
Ove Claesson
Tack för hälsningar och
samtal, Er närvaro på
begravningsdagen, 
för blommor, de tända
ljusen och gåvor till
Alzheimerfonden. 
All omsorg från er hjälper
oss i sorgen och saknaden
och det värmer 
i våra hjärtan.
INGA-LILL
CHRISTER med familj