← Översikt
Karin Rydell
* 28 mars 1992
Vår älskade 
har lämnat oss i 
sorg och saknad
Mölndal
2 februari 2024
Maria
Molly, Felicia
Peter och Emma
Nu slut är smärtan
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
som saknar Dig
Saknaden och alla ljusa
minnen delar vi med
släkt och vänner.
Begravningen sker i
familjekretsen.
Tänd gärna ett ljus för 
Karin på lenbergs.se