← Översikt
Vår käre
Roland
Stålbrand
* 23 december 1953
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Ulricehamn 2 maj 2024
RICKARD
Tor, Vidar
LEIF, PEROVE
med familjer
GÖSTA
övrig släkt och vänner
Begravningsceremonien äger
rum onsdagen den 22 maj kl
15 i Vistasalen. Akten avslutas
efter avsked i kapellet. Tänk
gärna på Operation Smile
gåvotel 08-515 124 00. Tänd
gärna ett ljus för Roland på
www.kabegravningsbyra.se
Kenn Arvidssons
Begravningsbyrå