← Översikt
Vår Älskade
Anna Lundqvist
28 Februari 1971
Har lämnat oss med stor
sorg och saknad
9 Januari 2024
BENNY
ELIN, SOFIE
med familj 
släkt och vänner
I våra brustna hjärtan 
lever du kvar
Tack för allt du gav, 
du ger, du var
Över din tid på jorden, 
är vi tacksamma 
över varje delad minut
Vår älskade, för dig tar vår
kärlek aldrig slut
En minnesstund kommer 
äga rum inom närmsta
familjekretsen. Tänk på
Cancerfonden gåvotel 
010-199 10 10. Tänd 
gärna ett ljus för Anna på
www.kabegravningsbyra.se
Kenn Arvidssons
Begravningsbyrå