← Översikt
Kjell Eskilsson
* 12 november 1943
Vår älskade
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Älmestad 19 februari 2024
MAJBRITT
Syskonen
AnnaLisa och Sune
med familjer
Syskonbarn
Släkt och vänner
Frid susar träden 
kring stugan Du älskat
Farväl bugar blommorna 
Du vårdat så ömt
Tack viskar fågeln, 
som var morgon Dig hälsat
Tyst sjunger vinden, 
Vila i frid
Begravningsgudstjänst
onsdag 13 mars kl. 12.30 
i Uppståndelsens kapell,
Borås. Efter avsked i kapellet
inbjuds till minnesstund på
Yxhammargården, svar om
deltagande till 033-22 57 00
eller lenbergs.se senast
onsdag 6 mars.
Hedra gärna Kjell med en
gåva till Diabetesförbundet
bg. 900-7741 och tänd ett
ljus på lenbergs.se