← Översikt
Rolf Andersson
* 1 augusti 1938
Vår älskade
har stilla somnat in och
finns inte längre bland oss
10 februari 2024
BJÖRN och LINDA
med familj
INGELA och ULRIK
med familj
Vivi med familj
Släkt och vänner
Sov i ro där björkar susa
Sov i ro där tallar stå
Sov i ro där sol så fager
Blickar ner från himmel blå
Begravningsgudstjänst
fredag 8 mars kl. 13.30
i Knätte kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänd gärna ett ljus för Rolf
på lenbergs.se