← Översikt
Vår kära
Ulrika
Eriksdotter
Rosén
* 12 oktober 1941
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
† 22 april 2024
JOHAN
SVEN
PER
LINNEA
Barnbarn
Att åldras är att se hur
trådar klippas av.
Och hur varenda visdom
gräver själv sin grav.
När jag var ung, då visste
jag besked och råd.
Nu vet jag endast ett: att
allting är av nåd.
Bo Bergman
Begravningen har ägt rum
i stillhet.
hallsenius.se/minnesrum