← Översikt
Vår älskade
Asta Gustafsson
* 10 februari 1928
Ulricehamn
7 maj 2024
HÅKAN
Syster Lillian och Börje
Cecilia
Släkt och vänner
Vi saknar Dig med värme
minns Dig med glädje
Du finns i våra hjärtan
Begravningsgudstjänst
onsdag 5 juni kl. 13.30
i Vists kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna minnet av
Asta med en gåva
till Cancerfonden
tel. 010-199 10 10 och
tänd ett ljus för henne
på lenbergs.se
Ett varmt tack till
hemtjänstpersonal och
personal på Hester korttid
för fin vård och omsorg.