← Översikt
Min käre Far
Birger Karlsson
* 3 januari 1937
Hede, Brunn
† 17 februari 2024
RICKARD och MONICA
Ian, Eddy
Troget har Du alltid strävat
Och för mödan aldrig bävat
Tills Du inte kunde mer
Ro vi unnar nu Ditt hjärta
Då Du vilar ifrån smärta
Begravningsgudstjänst
torsdag 14 mars 
kl. 11.00  i Brunns kyrka.
Akten avslutas
 efter avsked vid graven.
Hedra gärna Birgers minne 
med en gåva
 till Cancerfonden 
tel. 010-199 10 10 och 
tänd ett ljus för honom
 på lenbergs.se