← Översikt
till alla Er som på olika sätt
visat oss omtanke och
hedrat minnet av
vår älskade
Agneta Bergman
Tack för alla hälsningar,
Er närvaro och vackra
blommor samt för
minnesgåvor. Tack alla
f.d. kollegor från
förlossningen för ert fina
hedrande av Agneta.
STIG
LENA, THOMAS,
PER, VERONICA
med familjer