← Översikt
Vår käre
Bengt Jiremyr
* 15 februari 1934
har stilla insomnat
Timmele
6 februari 2024
ELISABETH
MIKAEL och EVA
PATRIK och MADELENE
CAMILLA
JOAKIM
med familjer
övrig släkt och vänner
Så här tror jag 
blommornas Skapare gör 
när den tiden är kommen 
då blommorna dör, 
jo då går Han omkring 
här i stad och i land, 
och de blommor som dött 
tar Han upp i sin hand, 
och Han smeker så ömt 
att Han döden betvingar. 
Och de blomblad som vissnat 
förvandlas till vingar... 
              A. Burman
Begravningen äger rum i
Timmele kyrka torsdag 22
februari kl 13:30. Akten
avslutas efter avsked vid
graven. Tänk på läkare utan
gränser gåvotel 010-199 33 00.
Tänd ett ljus för Bengt på
www.kabegravningsbyra.se
Tack till personalen på
Hökerumsgården för bra och
god omsorg
Kenn Arvidssons
Begravningsbyrå