← Översikt
Vår älskade
Anita Merlander
* 8 december 1945
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Blidsberg
14 februari 2024
JOAKIM och KARIN
Kevin
TOMAS och YLVA
Linnea, Elin
Buster
Övrig släkt och vänner
Frid viskar träden kring
 hemmet du älskat.
Farväl bugar blommorna 
du vårdat så ömt.
Tack kvittrar fåglarna
som var morgon dig hälsat.
Tyst viskar vinden farväl.
Begravningen äger rum 
15 februari kl. 11:00 i
Blidsbergs kyrka. Akten
avslutas efter avsked i
kyrkan.Tänk gärna 
på Cancerfonden gåvotel. 
010 - 199 10 10. Tänd 
gärna ett ljus för Anita på
www.kabegravningsbyra.se
Kenn Arvidssons
Begravningsbyrå