← Översikt
Vår kära Moster
Margareta
Olsson
* 3 maj 1932
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dalstorp 26 april 2024
KARLJOHAN o SUSANNE
med familj
Släkt och vänner
Den nåd som
bar Mig intill nu
skall bära ända fram
Begravningsgudstjänst
fredag 17 maj kl. 11:00
i Dalstorps kyrka.
Efter avsked vid graven
inbjuds till minnesstund i
Sånarp. Svar om deltagande
till lenbergs.se eller på
tel. 0321- 262 50
senast den 14 maj.
Hedra gärna minnet av
Margareta med en gåva till
Läkare utan gränser,
tel. 010-199 33 00 och
tänd ett ljus för henne på
lenbergs.se
Ett varmt tack till personalen
på Hemtjänsten och
Hemsjukvården för
god vård och omsorg.