← Översikt
till släkt och vänner för
omtanke och som med
deltagande, vackra blommor
vid begravningen samt
minnesgåvor och tända ljus
hedrat minnet av vår käre
Bengt Börjesson
ASTA
ANN, HELEN, MARI,
MALIN, JOHAN
med familjer