← Översikt
Gunvor
Lundgren
till er alla som visat oss
omtanke och deltagande i
sorgen samt hedrat minnet
av vår Mamma med närvaro
vid begravningen, vackra
blommor, minnesgåvor 
och tända ljus.
MARIA och KARLJOHAN
med familjer