← Översikt
till Er alla som hedrat minnet
av vår älskade
Kjell Svensson
Tack för uppslutningen vid
den fina minnesceremonin i
Glasets Hus, alla vackra
blommor, minnesgåvorna
 till Limmareds IF:s
ungdomssektion och till
minnesfonden för Glasets
Hus. Ett särskilt tack för den
fina sången och musiken.
INGEGÄRD
Peter och Petra
med familjer