← Översikt
Vår älskade Titti
Barbro Ehn
* 8 juli 1939
har lämnat oss men finns
för alltid i våra hjärtan
Ulricehamn 28 april 2024
JOHN och LISBETH
KERSTIN
Joachim och Jenny
Sebastian, Simon
Helen
Philip, Elin
Fredrik och Linda
Emilia, Amanda
Släkt och vänner
Det fanns för oss alla 
ett rum i Ditt hjärta
För alla utav oss 
Du gjorde Ditt allt
Du deltog med oss
 i vår glädje och smärta
Tack kära Titti , tack för allt
Herren är min herde, 
mig skall intet fattas,
han låter mig vila
 på gröna ängar;
han för mig till vatten 
där jag finner ro
Psalt. 23:1-2
Begravningsgudstjänst
fredag 17 maj 
kl. 11.00 i Vistasalen. 
Akten avslutas vid graven.
Hedra gärna minnet 
av Barbro med en gåva till
Synskadades Riksförbund
gåvotel. 08-39 92 30 och
tänd ett ljus för henne på
lenbergs.se
Varmt tack till personalen 
på Hester korttidsboende 
för god vård och omsorg.