← Översikt
Vår käre
Ivan Blomdahl
* 30 juli 1940
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Murum
31 maj 2024
BOSSE och WENCHE
Nathalie, Josefin
Ivar
LENNART
Joakim, Frida, Anna
Milton, Mileah
EVALENA
Övrig släkt och vänner
Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra
minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad Du oss
skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans
Begravningen äger rum den
14 juni kl 11 i Murums kyrka,
akten avslutas efter avsked i
kyrkan. Ett särskilt tack till
personalen från Hökerums
hemtjänst för god vård och
vänligt bemötande i hemmet.
Tänd ett ljus för Ivan på
www.kabegravningsbyra.se
Kenn Arvidssons
Begravningsbyrå