← Översikt
Min älskade Fru
Vår älskade Mamma
Mormor, Vän 
Lis Bruun
* 9 mars 1948
älskad och saknad
av oss alla
Ulricehamn/Tingsryd
† 22 februari 2024
OLE
KARINA MED FAMILJ
RICHARDT 
Anna
Jimmy
Övrig släkt och många vänner
Två ögon som lyst är slutna
Två flitiga händer lagt sig till ro
Så vilar de vackra förflutna
I minnenas helgade bo
Begravningen äger rum 
inom familjen.
Varmt tack till personalen 
på Örnen avd. 1 & 2 
för god omvårdnad. 
Tänd ett ljus för Lis på
www.lyckbackes.se