← Översikt
Ulla Kajsa
Hörnfeldt
* 29 april 1934
Vår älskade
Mor och Farmor 
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ulricehamn
 8 februari 2024
GÖRAN och EVAMARIE
JOHAN 
Anna, Kajsa, Patrik,
Sofia, Ellen, Eugenia
Släkt och vänner
När mammor dör,
då förlorar man 
ett av väderstrecken.
Då förlorar man 
vartannat andetag,
Då förlorar man en glänta.
När mammor dör, 
då växer sly överallt.
G. Tunström
Begravning
 har skett i stillhet.
lenbergs.se