← Översikt
Vår kära Mamma
 Mormor och
Gammelmormor
Marianne
Persson
* 15 januari 1926
har efter ett långt 
och rikt liv somnat in
Ulricehamn
† 28 maj 2024
ANITHA
ÅSA och STEFAN
Emma, Oliver
ANDERS och ELIN
Louie
Släkt och vänner
När mammor dör,
då förlorar man
ett av väderstrecken.
Då förlorar man
vartannat andetag,
då förlorar man en glänta.
När mammor dör,
då växer det sly överallt.
Göran Tunström
Tack för allt!
Vila i frid
Begravningsgudstjänst
onsdag 19 juni
 kl. 11.00 i Vists kyrka.
 Efter avsked i kyrkan
inbjuds till minnesstund
 i Timmele församlingshem.
Svar om deltagande till
lenbergs.se eller på tel.
0321-262 50 senast 14 juni.
Hedra gärna minnet av
Marianne med en gåva till
Hjärnfonden tel. 020-523 523
och tänd gärna ett ljus för
henne på lenbergs.se