← Översikt
Carina
Sundén
Pettersson
* 22 januari 1958
† 7 maj 2024
Älskade Carina
Du lever för alltid
vidare i våra hjärtan
STIG
Mikael, Peder
Allt vad Du lidit
vi nog ej förstått
Men tåligt Du kämpat
och vilan nu nått
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
Men Ditt livsverk på
jorden nu avslutat var
Vi unnar Dig vilan
Du nu har fått
Tack kära Maka och
Mor för allt gott
Begravningsgudstjänst
fredag 24 maj kl. 11.00
i Vists kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna minnet av
Carina med en gåva
till Hjärnfonden
tel. 020-523 523.
lenbergs.se