← Översikt
Vår älskade
Kerstin
Lundmark
f. Ronnby
* 29/10 1938
har lämnat oss.
Skoghall den 21/4 2024
MARIA och CHRISTER
Andrea
KENNETH och ANETTE
Amelie, Elvin
Övrig släkt och vänner
Alltid i vårt hjärta bor
Minnet av en älskad Mor
Stark en stund på land Du var
Seglar åter nu med Far
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hammarö kyrka
lördagen den 11/5 kl. 11.00.
Efter akten inbjudes
till minnesstund
på Hammars Gård. Svar
om deltagande önskas till
Widéns Begravningsbyrå
tel. 054-10 28 00 senast
onsdagen den 8/5. Tänk
gärna på Hjärt-Lungfonden
tel. 054-220 91 20.
widensbegravningsbyra.se