← Översikt
till alla Er som på olika sätt
visat oss omtanke och
hedrat minnet av
vår älskade
Stellan
Svensson
Tack för Er närvaro, alla
hälsningar, tända ljus och
vackra blommor samt
för minnesgåvor till
Cancerfonden.
Mor
Daniel, Robin, Tobias
med familjer
Bror med familj