← Översikt
Min älskade Make
Vår fina Pappa, Svärfar,
Morfar och Farfar
Ola Turesson
* 19 oktober 1948
har idag efter ett rikt liv,
stilla somnat in 
och lämnat oss, syskon,
släkt och vänner 
med många ljusa minnen
Åsarp
den 2 maj 2024
IREN
IDA och PÅL
Leo, Alba, Juli
SIMON och LINDA
Noel, Bella, 
Samuel, William
MOA
Isolde, Elliot
Du rycktes ur min famn
När Du var som mest
levande
Sov i ro, älskade Ola
               Iren
Du lever för evigt 
i våra hjärtan
Den bästa pappan
En fantastisk morfar 
och farfar
Barn och Barnbarn
Varmt välkommen till
begravningsgudstjänst
i Åsarps kyrka 
fredagen den 7 juni kl. 11:00.
Efter avsked vid urnan 
i kyrkan inbjuds till 
minnesstund i församlings-
hemmet. Svar om
deltagande önskas senast
30/5 till begravningsbyrån,
tel. 0515 - 121 50.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Naturskyddsföreningen,
gåvotel. 08 - 702 65 77.
Tänd gärna ett ljus för Ola,
lämna din minnesgåva 
och anmäl dig till
minnesstunden på:
www.falbygdensbegravningsbyra.se