← Översikt
till alla som med omtanke
och deltagande hedrat
minnet av vår älskade
Astrid Nilsson
för de vackra blommorna,
minnesgåvorna till
Hjärt-Lungfonden
samt alla tända ljus.
GUNVOR, ANN-MARI, BÖRJE
med familjer